Bilgi

Satış Sözleşmesi

REZERVASYON VE ÖDEMELER

1.Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az % 35’i, bakiyesinin ise gezinin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda gezi bedelinin % 35’i cayma tazminatı olarak müşteriye fatura edilir. (Kampanya dönemlerinde acentanın özel şartları devreye girer)

 

2.Satışı yapılan gezi/tur taksitle satılan bir hizmet türü ise, yukarıda belirtilen peşinat ve taksitlerin vadesinde ödeneceğini temin için düzenlenen kambiyo evraklarının (slip, çek, mail order vs.) eksiksiz düzenlenip acentaya teslim edilmesi ile kayıt kesinleşir. Bunların tanzimi ve teslimi yapılmadığı hallerinde sözleşmedeki şartlar dâhilinde kayıt iptal olunur. Tanzim olunan kambiyo evraklarının gününde ödenmemesi halinde vadesi gelmemiş diğer kambiyo evrakları da Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili hükümler doğrultusunda borçluya verilecek 4 haftalık önel ve 7 günlük ödeme süresi içerinde muaccel olur. Vadesinde ödenmeyen alacaklara temerrüt faizi, avukatlık ücreti ve aylık %5 oranında tahsil masrafı tahakkuk ettirilir.

3.Otel konaklamalarında çocuk indirimleri, odada üçüncü kişi olarak konaklamaları halinde geçerlidir. Odadaki üçüncü yatak diğer yataklar ile aynı boy ve standartta olmayabilir. Kayıt formu ve vocher da belirtilen çocuk yaşlarında müşteri tarafından alınan bilgi doğrultusunda yazılmış olup, tesis girişinde ibrazda bulunulan kimlik ile arasında fark olmasından acenta sorumlu değildir. Çıkabilecek maddi farklar müşteri tarafından ödenir.                                                                                                     
4.Rezervasyonun/satışın kesinleşmesi için kaydın yukarıdaki şartlar doğrultusunda gerçekleşmesi gerekmektedir. Kayıt kesinleşmeden oda veya tur garantisi verilmez.

 

İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER

5.Acenta gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması veya mücbir sebeplerden ötürü geziyi iptal edebilir, bu durumda müşterinin tazminat hakkı yoktur.

 

Mücbir sebepler: Olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, savaş, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa, taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir.

A. Müşterinin gezisinin başlamasına 45 gün kalana kadar iptal-vazgeçme değişiklik talep etmesi durumunda ücretinin tamamı iade edilir.

B. Müşterinin gezinin başlamasından 45-30 gün önce rezervasyonunu herhangi bir sebeple iptal ederse gezi bedelinin % 15’ini, 30-15 gün önce iptal ederse gezi bedelinin %35’ini, 7 günden sonra ise gezi bedelinin tamamını acentaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

C. Gezinin başlamasından 03 (üç) giriş günü gelen iptal taleplerinde, geziye gelinmemesi veya tur vasıtasına yetişilememesi hallerinde ise gezi ücretinin tamamı acenta tarafından kesilir.

D. Müşteri, indirimli satış döneminde satın almış olduğu Erken Rezervasyon İndirimli Ürününü herhangi bir sebeple iptal ettirmek isterse, gezi başlangıç tarihinden 15 gün öncesine kadar gezi bedelinin %35’ini, 7 günden sonra ise gezi bedelinin tamamını acentaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


6.Müşterinin imzalamış olduğu turu gezinin başlamasından 20 gün öncesine kadar istediği kişiye devir hakkı mevcuttur. 

 

7.Acenta kendi iradesi dışında oluşan nedenler ve tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşmamalarına bağlı olarak hiçbir sorumluluk taşımaksızın turlarını iptal etme, hareket yer ve saatlerini, duraklama yerlerini, ulaşım şirketlerini, konaklama tesislerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşulu ile değiştirme ve yolcusunu başka bir acentaya devretme hakkına sahiptir. Tek otel konaklamalı rezervasyonlarda ise rezervasyon yapılan oteli/gezi tarihini önceden haber vermek koşulu ile değiştirebilir. Ancak bu durumda müşteri rezervasyonunu iptal etme hakkına sahiptir. Her ne şekilde olursa olsun gezilerin ve rezervasyonların acentaya bağlı olarak değiştirilmesi ve iptal edilmesi müşteriye maddi ve manevi tazminat hakkı vermez.

8.Kayıtları iptal olunan müşterilerin yerlerine, başka kişiler kaydedilebilir. Yeri yeni rezervasyon ile dolan müşteriler yerlerinin başkalarına satılmış olduğunu ileri sürerek, ödemiş oldukları kaporanın veya vazgeçme tazminatının geri iade edilmesini talep edemezler.

9.Ulaşım iptal talepleri halinde kişi başı: Paket ulaşım satışları için, kalkış tarihinden 20 (yirmi) gün öncesine kadar yapılan iptal taleplerinde % 20’si, 15 (on beş) - 07 (yedi) gün arasında gelen iptal taleplerinde % 70’i, 04 (dört) gün ile hareket günü arası gelen iptal taleplerinde % 100’ ü yanar. Uçaklı paket satışlarında uçak bilet teslimatları havaalanında yapılacaktır. Otobüslü paket satışlarında otobüs biletlerinin kalkış gününden bir gün önce, satışı yapan acentadan teslim alınması gerekmektedir.

 

10.Müşterinin başlangıcını kaçırdığı geziye, sonradan iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, acenta müşteri adına yapılmış tüm rezervasyonları 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde müşteriye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

 

11.Acenta, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Müşteri, bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz.

 

 

GEMİ TURLARINDA SEYAHAT İPTALİ & PARA İADESİ

 

12.Seyahatinizi iptal ettirmek istediğinizde, rezervasyon ücretinin tümünü geri verebilmesi için, iptal işlemini geminin kalkışından en az 70 gün önce acentenize bilgilendirerek yaptırmanız gerekmektedir.
70 gün önceden iptal işlemi için bilgilendirilmediğinde, geminin kalkışından önceki gün sayısı doğrultusunda, toplam rezervasyon fiyatı üzerinden belirlenen oranları uygulanır;

 

69-41 gün     Toplam rezervasyon fiyatının    % 25’i
40-25 gün     Toplam rezervasyon fiyatının    % 50’si
24-10 gün     Toplam rezervasyon fiyatının    % 75’i
10 günden az iade yoktur.
13.Gemi kalkış saatlerinde olabilecek her türlü saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan acenta  sorumlu tutulamaz.
14.Tur sırasında unutulan, kaybolan, çalınan eşyalardan acenta sorumlu değildir.

 

GENEL HÜKÜMLER

15.Acenta geziye/tura katılan müşterileri ile ulaşım firması ve gezi ile ilgili tüm konularda aracı konumundadır. Verdiği hizmet aracılık faaliyeti ile sınırlıdır. Bu nedenle kaynağı ne olursa olsun arıza, kaza ve kayıplardan, gezi öncesi ve esnasında oluşan mücbir ve olağanüstü hallerden, ulaşım aracını kullananın ve 3. kişilerin şahsi kusurlarından ve teknik kusurlardan kaynaklanan her türlü aksaklık ve maddi-manevi hasarlı kazalardan acenta işleten sıfatı da bulunmaması hasbiyle sorumlu tutulamaz. Ancak bu gibi hallerin vukuunda o günün verdiği tüm imkânlardan yararlanılarak programın geri kalan kısmı tamamlanmaya çalışılır. Meydana gelen olay ve olaylar sebebi ile acenta tarafından müşteri adına yapılan tüm belgeli harcamalar gezi sonrası müşteriden talep olunur.

16.Acenta müşterilerinin eşyalarının taşınmasından hiçbir suretle sorumlu değildir. Geziye katılan yolcunun otobüs ile seyahatlerde 50 cm x 70 cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz, uçak ile seyahatlerde 20 kg bagaj hakkı vardır. Kokan, akan, yanıcı, patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ulaşım araçlarına alınmaz. Müşteriler ulaşım araçlarında beraberlerinde hayvan taşıyamaz. Müşteriler gezi sırasında kullandığı eşyaların her türlü kaybından, unutulmasından, hasara uğramasından kendisi sorumludur.

17.Satın alınan hizmete vize işlemleri ve hizmetleri dâhil değildir.

 

18.Acenta yolcu ile konsolosluk arasında aracı konumundadır. Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda vize vermeme hakkına sahiptir, yolcunun vize alamaması ile ilgili olarak acentanın hiç bir sorumluluğu yoktur. Yolcunun vize alamaması durumunda sözleşmede belirtilen iptal şartları geçerlidir. Acenta sadece Aracı kurum görevini üstlenmektedir. Şahsi vize başvurularında acentanın herhangi bir yaptırımı ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteriler bu şartları kabul ederek tura kayıt yaptırmışlardır. 

 

19.Kıbrıs gezilerinde gümrük ve pasaport formaliteleri ile ilgili olarak giriş ve çıkışlarda müşterilerin hüviyetlerini yanlarında bulundurmaları gerekli ve yeterlidir. Çıkış işlemleri ile ilgili olarak herhangi bir problem acentaya ilzam etmeyeceğinden doğması muhtemel mesuliyetler müşteriye aittir. Nedenleri ne olursa olsun pasaport ve gümrük sorumlularınca Kıbrıs’a çıkışı engellenen müşterimize ücret iadesi yapılamaz.

 

20.Vaki iptal bildirimi, her müşteriye münferiden “sözlü, yazılı veya elektronik ortamda” yapılır, yüksek tirajlı 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan yolu ile genel olarak da yapılabilir.

 

21.Müşterinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden acenta sorumludur. Acenta, müşteri aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca müşteriye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında müşteriye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin müşteri tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması müşterinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

 

22.Müşterinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi Halde müşteri turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

 

23.Müşterinin satın aldığı tur programını şikâyet ettiği halde sonuna kadar kullanması, şikâyetçi olduğu hususlar ile ilgili ikamet, hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

 

24.Acenta’nın konaklamaya ilişkin hizmeti rezervasyonun kesinleşmesi ile sona erer. Tesisin rezervasyonu kabul edip, kesinleştirdiği halde müşterinin tesise kabul edilmemesinden acenta sorumlu tutulamaz. Ancak acenta bu gibi durumlarda satışını yaptığı tesis ile aynı veya daha yüksek kategorideki başka bir tesiste müşterilerini transfer ücreti ve fiyat farkı talep etmeden konaklatabilir. Acenta’nın kusurlu tesise kendisi ve müşterisi adına rücu hakkı saklıdır. Müşterinin kendisine teklif edilen yeni yer/oteli kabul etmemesi halinde otel hizmet bedeli müşteriye iade edilir.

25.Müşterilerimiz otele varış saatleri ne olursa olsun odalara yerleşmenin en erken saat 14.00’de mümkün olabileceğini, çıkış günü ise tesisten ayrılış saatine bakılmaksızın odaların en geç saat 12.00’de boşaltılması gerektiğini ve alacakları ekstra yiyecek, içecek, program dışı hizmetlerin ücretlerinin kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul etmiş sayılırlar.

26.Konaklama yerlerindeki noksanlıklar, kötü servis, konaklama yerindeki tesisatın veya tesisatların arızalı oluşu vb hususlar ile tesiste meydana gelecek maddi-manevi hasarlı kazalar sonucunda oluşan şikâyetlerini müşterilerin acenta’nın tur personeline ve otel personeline tatili esnasında bildirimde bulunması gerekmektedir. Bildirimde bulunmayan müşterilerimiz tatil dönüşü şikâyetini bildirerek hak talebinde bulunmazlar.

27.Acenta ile müşteri arasında kayıt esnasında akit olunan iş bu sözleşme hükümleri, müşteri tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı geziye katılacağını bildirdiği diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek imzalamıştır.

 

28.Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan müşteri(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri müşteri(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan müşteri(ler)nin acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler, acentanın müşteri bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, acentanın sözleşmede imzası bulunan müşteri(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan müşteriler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir.

 

29.Acenta, geziye katılan müşterilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her türlü üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumundadır. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan müşterilerin, acenta ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına; araçların programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına, tipi ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerden, yol güzergâhlarını değiştirmelerinden, grev, terör, savaş, savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden, ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülmez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıklardan, maddi manevi hasarlı kazalardan, konaklama tesislerinin eksik veya hatalı hizmetlerinden, acentanın işleten sıfatı olmaması nedeni ile mevcut sorumluluğu bulunmadığını, asli fail gibi doğrudan doğruya sorumlu olmadığını taraflar bilmektedirler. Bu nedenle acenta, müşteriye karşı asli fail gibi müşterek ve müteselsil borçlu değildir. Müşteri bu gibi aksaklık ve kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsil cihetine gidecektir. Alacağını tamamen alamadığı durumlarda kusursuz sorumluluk kaideleri dâhilinde acentadan talep olunabilecek miktar, asli faillerden tahsil edilemeyen miktar olabilecektir.

 

30.Acenta’nın sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.

 

31.Bu formun doldurulması esnasında yapılabilecek hatalardan acenta hiçbir sorumluluk kabul etmez. Dolayısıyla bu formu teslim alan ve imzalayan kişinin özellikle gezi tarihlerini ve diğer detayları incelemesi gereklidir.

32.İsimleri bulunan geziye katılacak tüm şahıslar işbu madde ile birlikte 32 maddeden oluşan bu hususları (kayıt işlemleri başkası tarafından yapılmış ve imzalanmış olsa dahi) okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırlar.

 

 

 

 

 

Kongre Hizmetleri

• DMC

• MICE

• PCO

   

 

 

Copyright © 2000-2010 Dİ-AR CBC TRAVEL - • Created by Limon Design